Kan jag få betalt för min elproduktion?

Under de perioder du producerar mer el än vad du själv använder kan du sälja överskottsproduktionen. Du behöver då teckna ett säljavtal med ett elhandelsföretag. Det står dig fritt att välja vilket elhandelsföretag du vill sälja din el till.

När vi påbörjar ditt anslutningsärende får du ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din anläggning som du behöver uppge när du tecknar avtal gällande försäljningen av din elproduktion.

Följande krävs för att kunna sälja din egenproducerade el:
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag
  • Du framställer förnybar el
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW
  • Du måste vara fast ansluten till elnätet
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare
  • Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år
Du kan dessutom ha rätt till så kallad energiersättning som betalas ut av din nätägare.

Klicka här för mer information om Vattenfall Eldistributions energiersättningVattenfall Kundservice AB Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.